Beth yw rhwyll fetel?

Rhwyll metel tyllog yw gwneud tyllau o wahanol siapiau yn y gwahanol ddeunydd i ddiwallu gwahanol anghenion. Gellir ei ddefnyddio fel deunydd sy'n amsugno sain ar gyfer paneli nenfwd a wal adeiladau. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu grisiau, balconïau, byrddau diogelu'r amgylchedd a chadeiriau'r tyllau addurniadol coeth; Gellir eu defnyddio i darian offer mecanyddol, rhwyd ​​siaradwr, bwyd, bwyd anifeiliaid, mwyngloddiau gyda rhidyll mwyn malu, gogr, gogr, h offer cegin gyda gorchudd glas ffrwythau dur gwrthstaen, bwyd, hambwrdd ffrwythau, fel offer cegin ac offer, a silff canolfannau siopa, platfform arddangos addurno, rhwyll anadlu awyru grawn, lawnt cae pêl-droed hidlydd dŵr hidlo dŵr. Defnyddir rhwyll dyrnu hefyd yn helaeth yn yr electronig. diwydiant, fel sain y lloc llwch, fel y dangosir yn y ffigur canlynol: Nodweddion cynnyrch: mowldio, paentio chwistrell neu sgleinio hawdd, ei brosesu, ymddangosiad deniadol, hawdd ei osod, pob math o drwch y plât, amrywiaeth o agorfa a threfniant dethol, effaith amsugno sain da, pwysau ysgafnach, bywyd gwasanaeth hir, rhwyll dimensiynau manwl gywir yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn peiriannau cemegol, offer fferyllol, bwyd a d peiriannau diod, peiriant sigaréts, torrwr, sychlanhawyr, bwrdd smwddio, offer sain, offer rheweiddio, aerdymheru canolog) siaradwyr, cynhyrchu gwaith llaw, gwneud papur, ategolion hydrolig, offer hidlo ac ati ar bob cefndir.

Y rhan fwyaf o'r deunyddiau crai ar gyfer rhwyll dyrnu yw: dur gwrthstaen, plât dur carbon isel, rholyn rholio oer PVC galfanedig, ac ati.

Mae'r categorïau fel a ganlyn: rhwyll dyrnu patrwm, ffurfio rhwyll dyrnu, rhwyll dyrnu all-drwchus, rhwyll dyrnu all-denau, rhwyll dyrnu micro-dwll, a rhwyll dyrnu rhwyll dyrnu llinell.Laser, ac ati.

Twll: twll petryal, twll sgwâr, twll diemwnt, twll crwn, twll hecsagonol, twll croes, twll triongl, twll crwn hir, twll gwasg hir, twll eirin, twll graddfa pysgod, twll patrwm, twll seren pum pwynt, twll afreolaidd, twll drwm, ac ati.

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer rhwystrau rheoli sŵn diogelu'r amgylchedd yn y cyfleusterau trefol traffig fel priffyrdd, rheilffyrdd ac isffyrdd sy'n mynd trwy ardaloedd trefol. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer inswleiddio sain a lleihau sŵn waliau gwrthrychau adeiladau, ystafelloedd generaduron, adeiladau ffatri a ffynonellau sŵn eraill. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer amsugno sain paneli nenfwd a wal adeiladau.

IMG

IMG

IMG

IMG


Amser post: Mai-29-2020